SERVEIS

 

Som atenció domiciliària  els ofereix els següents serveis , du a terme per professionals sociosanitaris:

 

SERVEIS D'ATENCIÓ A LA PERSONA

1.  ATENCIÓ INTEGRAL A LA PERSONA

  • Suport en la higiene i cura personal
  • Mobilització dintre de la llar
  • Supervisió i suport del règim alimentari
  • El suport al seguiment mèdic i la presa de la medicació

2. ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES I PSICOSOCIALS

  • Educació en hàbits saludables i autocura
  • Educació en autonomia
  • Atenció orientació tempo espacial
  • Estimulació emocional, sensorial i cognitiva
  • Potenciar l'oci i l'ocupació